Bir ülkenin ekonomik geleceği, onun okul öncesinden 12. sınıfa kadar ürettiği beşeri sermayeye bağlıdır. Türkiye’deki durumu göz önüne aldığımızda: beşeri sermaye potansiyeline rağmen, ülkemiz eğitim sektöründeki ciddi sıkıntılar ekonomik geleceğimizi tehdit etmektedir.

Ülkemizde eğitim alanında özellikle son yirmi yılda birçok değişiklikler yapılmıştır. Bunların bir kısmı yüzeysel, bir kısmı ise ciddi değişiklikleri içerir. Tüm bu çabalar bize ülkemizde eğitim sektöründe bir tatminsizlik ve dolayısıyla bir arayış olduğunu göstermektedir.

Öğrenmenin doğasına ilişkin yapılan yeni çalışmaların sonuçları, bilgi teknolojilerindeki ilerleme, iş yaşamındaki değişmeler gibi önemli olgu ve olaylar eğitim sektöründeki arayışların kolay bir çözümü olmayacağının habercisidir.

Tüm problem alanlarının çözümünde kullanılacak ortak çözümün; kısa vadede çözüm olacağını umduğumuz uygulamalar yerine bizi adım adım ve alanların birbirleri ile olan ilişkileri dikkate alınarak oluşturulan politikaları uygulamak olduğunu söyleyebiliriz.

ESTEN’ in amacı da uzun dönemli ya da bir başka deyişle; sürdürülebilir politikaların oluşturulması ve politika önerilenine bilimsel veri sağlanması için çalışmalar yapmaktır.