TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ nin eğitim konularına özelleşmiş bir birimi olan ESTEN Eğitim, Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü’nün öncelikli amacı; Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” (TSV 2023) Projesi’nin yeni aşaması niteliğindeki “Türkiye 2053” için eğitim ile ilişkili olan konulara yönelik vizyon, hedefler ve bu hedeflere ulaşmada kullanılması gereken stratejiler ile politikaları tartışmaya açmaktır. Bu amaç için her yıl belirli temalar çerçevesinde etkinlikler düzenlenecek ve yayınlar yapılacaktır.

 

Gelecek Faaliyetlerimiz
2016

2016 yılında yapılacak olan faaliyetlerin ana teması “Sosyo-politik Açıdan Eğitimin Vizyonu” çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

2017

2017 yılında yapılacak olan faaliyetler için iki ana tema belirlenmiştir. Bunlardan ilki, eğitim kademelerine özel olarak detaylı incelemelerin yapılabilmesi için “Kurumların Değerlendirilmesi” dir. İkinci tema ise; “Mimari, Eğitim Ortamı ve Tasarım” bağlamında geleceğin okulları tartışılacaktır.

2018

2018 yılında yapılacak olan faaliyetlerin ana teması “Sanayi ve Teknoloji için Eğitim” olacaktır.