On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir “düşünce kuruluşu” olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, bugün uluslararası bir “Türkiye Markası” hâline gelmiştir.

Ülkemizin millî kurumsal kapasite inşasına stratejik katkı olarak şekillenen çalışmaları ve oluşturduğu kurumsal ağlar artık küresel bir anlam ifade etmektedir. 100 ülkeye varan etkinliği ile TASAM çalışmalarına; ana yönetim, enstitüler ve projelerin bilim, akil kişiler ve diğer çalışma kurullarında yüzlerce saygın duayen isim ciddi katkılar sunmaktadır.

TASAM, 10 dış politika alanında faaliyet göstermektedir. Bu alanlar kıta bazında Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler ile Kuzey Amerika iken bölge bazında; bu dört kıtanın Türkiye açısından her parametrede güvenlik kuşağı olan Balkanlar, Orta Doğu, Akdeniz ve Karadeniz – Kafkas’tır. Türk Dünyası ve İslam Dünyası ise kimlik alanları olarak geçmektedir.

Bu alanlara yönelik çalışmalardan; sonuç bildirileri, stratejik raporlar, hakemli dergi, kitaplar, anlaşmalar, enstitüler, ağlar, platformlar ve internet siteleri gibi somut sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu sonuçlar kamu diplomasisi ile ulusal ve uluslararası etkileşimi geliştirirken, ilgili karar alıcılara etkin bilgi, fikir ve öneriler sunmakta; güç ve adalet temelinde Türkiye merkezli perspektife stratejik katkılar sağlamaktadır.

TASAM’ın inisiyatifi ve Cumhurbaşkanlığı Himayeleri ile 8 yıl önce başlayan “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” (TSV 2023) Projesi’nin Makro Çerçeve, Stratejik Lokomotif Sektörler ve Değerler İnşası olmak üzere üç temel başlıkta çalışmaları da ayrıca devam etmektedir. TSV 2023 projesinin yeni aşaması niteliğindeki “Türkiye 2053” Projesi kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ile Türkiye’yi Güç ve Adalet perspektifinde İstanbul’un fethinin 600. yıldönümünün kutlanacağı 2053 yılı ideallerine taşıyacak vizyon, hedefler ve bu hedeflere ulaşmada kullanılması gereken stratejiler ile politikalar tartışmaya açılacaktır. Yaklaşımdaki temel fark katılımcı süreç inşasıdır. Bu süreç, proje sonunda ortaya çıkacak kağıtlardan/raporlardan daha önemlidir.

TASAM, global ölçekte kurumsallaştırdığı çalışmalarını geliştirmek ve potansiyel vaat eden tüm sivil diplomasi kurumlarını kendi alanlarında daha güçlü ve verimli inisiyatif almaya teşvik etmek üzere yeni bir Program başlatmıştır. Türkiye’nin yeni ülke konsepti olan “Gücünü ve Potansiyelini Keşfet” yaklaşımı ile uyumlu şekilde ana teması “Potansiyelin Keşfi” olarak belirlenen SİVİL GLOBAL | Global Sivil Diploması İnşası Programı kapsamında sivil kapasitenin tüm kanalları ile global ölçekte seferber edilebilmesi ve sektörel tanımlarla ağlar (networkler) oluşturulması ilgili etkinliklerin temel referansıdır.

TASAM faaliyetlerinin arka planı üzerine çeşitli ölçeklerde çok taraflı geliştirilip kurumsallaştırılan enstitüler, ağlar ve platformlar – ilgili yönetim sistematiğine göre – TASAM WORLD Kapasite İnşası Yönetimi ve İşbirliği Merkezi çatısı altında faaliyetini sürdürmektedir.

Özetle; ekonomi ağırlıklı sofistike küresel rekabette düşünce kuruluşları marifeti ile ortaya çıkan kurumsal düşünce ve ağ ( network ) kapasitesi, ilgili ülkenin özel sektör ve kamu yönetiminin tükenmeyen bir inovasyon içerisinde kalmasını sağlamaktadır.

Son 13 yılda olağanüstü bir emek ve özveri ile kamu yararına, yeni nesillere devredilme endişesi içinde geleceğimiz için inşa edilen TASAM kurumsallaşmasının sonuçlarını kısaca ifade eden 2004 – 2016 TASAM Faaliyet Raporu’nu takdirlerinize sunarken ilgi, anlayış, güven ve desteğiniz için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.