On dört yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir “düşünce kuruluşu” olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, bugün uluslararası bir “Türkiye Markası” hâline gelmiştir. TASAM çalışmalarına; ana yönetim, enstitüler, program ve projelerin bilim, akil kişiler ve diğer çalışma kurullarında yüzlerce saygın duayen isim ciddi katkılar sunmaktadır. Alınan her inisiyatif güçlü bir kurumsallaşma iradesi ile yönetilmekte ve sayısız enstrümanla desteklenmektedir.

TASAM, dış politika alanında 10 farklı başlık altında faaliyet göstermektedir. Bu alanlar kıta bazında AfrikaAsyaAvrupaLatin Amerika ve Karayipler ile Kuzey Amerika iken bölge bazında; bu dört kıtanın Türkiye açısından her parametrede güvenlik kuşağı olan BalkanlarOrta DoğuAkdeniz ve Karadeniz – Kafkas’tır. Türk Dünyası ve İslam Dünyası ise kimlik alanları olarak geçmektedir.

TASAM’ın inisiyatifi ve Cumhurbaşkanlığı Himayeleri ile 9 yıl önce başlayan Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 (TSV 2023) Projesi’nin Makro ÇerçeveStratejik Lokomotif Sektörler ve Değerler İnşası olmak üzere üç temel başlıktaki çalışmaları Türkiye 2053 “Güç ve Adalet” ana teması ile revize edilmiştir.

Birçoğu Türkiye’de ilk olarak kurulan “Sektörel Enstitüler” ise makro politikaların ve sektörlerin inovasyonu için yeni bir iş modelidir.

TASAM, potansiyel vaat eden tüm kurumları/şirketleri kendi alanlarında daha güçlü ve verimli inisiyatif almaya teşvik etmek üzere yeni bir Program başlatmıştır. Ana teması “Potansiyelin Keşfi” olarak belirlenen SİVİL GLOBAL | Global Sivil Diploması İnşası Programı; sivil kapasitenin tüm kanalları ile global ölçekte seferber edilebilmesi ve 19 sektörel tanımla ağlar (networkler) oluşturulması için çalışmaktadır.

TASAM faaliyetlerinin arka planı üzerine çeşitli ölçeklerde çok taraflı geliştirilip kurumsallaştırılan enstitüler, ağlar ve platformlar – ilgili yönetim sistematiğine göre – TASAM WORLD Kapasite İnşası Yönetimi ve İşbirliği Merkezi çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.