Türkiye’ de Eğitimin Ekosistemi ve Vizyonu Çalıştayı

Bu çalıştayın amacı ülkemizin eğitim sistemini oluşturan ekosistemin tanımlanması ve bu yapının olanakları ile eğitimin geleceğini tartışmaktır. İki aşamadan oluşacak olan bu çalıştayın ilk bölümünde eğitim sistemimizi oluşturan kurumlar ve çevreleri (sosyal yaşam) ile sürekli etkileşimlerinin sonuçlarını tartışılacaktır. İkinci bölümünde ise; eğitim ekositemi bağlamında, ulusal ve uluslararası politikalarının etkisinde eğitimin geleceğini tartışılacaktır.

 

Geleceğin Okulu Çalıştayı

Bu etkinlik içinde  Eğitim Mimarisi Yarışması, Eğitim Mimarisi Sergisi ve Geleceğin Okulu Çalıştayı bir arada bulunacaktır.

 

21. yy da Türkiye’de Vatandaşlık Eğitimi Çalıştayı

Bu çalışmanın amacı kültürel yaşam üzerinde dönüştürücü bir etki oluşturan, toplumların günlük yaşam pratiklerini biçimlendiren temel değerleri, kolektif imgeleri ve sembolleri etkileyen 21. yüzyılın globalleşen dünyasında  Türkiye’de vatandaşlık kavramını ve eğitimini değerlendirmektir.