Değerler İnşası Raporlar

TSV 2023 | “Medeniyet İnşası – Türkiye Vizyonu” Uluslararası Kongresi Anadolu merkezli medeniyet birikiminin tarihsel temellerini ve öz niteliklerini ortaya koyarak Türkiye ile dünyanın geleceğine dair yeni bir medeniyet perspektifi geliştirmek üzere akademik tartışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Gerçekleştirilecek Uluslararası Kongre’nin resmî ve sivil düzeyde her disiplinden geniş katılımla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ana Tema

Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler, 

Alt Temalar

Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu | Referans Değerler

Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu | Referans Kurumlar   

Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu | Referans Kişiler

Değerler İnşası Vizyon Belgesi için Tıklayınız

Yapılacak Etkinlikler

BRAINS2 TÜRKİYE* Yapay Zekâ Programi Uygulama Projesi – 1

* BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel alanların her biri için ayrı hazırlanan vizyon ve stratejiler ile planlanan programlar BRAINS2 TÜRKİYE ortak başlığı altında hayata geçirilmektedir.

======================================================================================================================================

Türkiye’ de Eğitimin Ekosistemi ve Vizyonu Çalıştayı

Bu çalıştayın amacı ülkemizin eğitim sistemini oluşturan ekosistemin tanımlanması ve bu yapının olanakları ile eğitimin geleceğini tartışmaktır. İki aşamadan oluşacak olan bu çalıştayın ilk bölümünde eğitim sistemimizi oluşturan kurumlar ve çevreleri (sosyal yaşam) ile sürekli etkileşimlerinin sonuçlarını tartışılacaktır. İkinci bölümünde ise; eğitim ekositemi bağlamında, ulusal ve uluslararası politikalarının etkisinde eğitimin geleceğini tartışılacaktır.

======================================================================================================================================

Geleceğin Okulu Çalıştayı

Bu etkinlik içinde  Eğitim Mimarisi Yarışması, Eğitim Mimarisi Sergisi ve Geleceğin Okulu Çalıştayı bir arada bulunacaktır.

======================================================================================================================================

21. yy da Türkiye’de Vatandaşlık Eğitimi Çalıştayı

Bu çalışmanın amacı kültürel yaşam üzerinde dönüştürücü bir etki oluşturan, toplumların günlük yaşam pratiklerini biçimlendiren temel değerleri, kolektif imgeleri ve sembolleri etkileyen 21. yüzyılın globalleşen dünyasında  Türkiye’de vatandaşlık kavramını ve eğitimini değerlendirmektir.

Eğitim Modülleri / Programları

Öğretmenler için Oyun ve Drama ile Öğretim Programı

İstanbul Üniversitesi, Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi ile işbirli ile öğretmenlere yönelik ‘Oyun ve Drama ile Öğretim’ sertifika programı Mayıs 2017’de düzenlenmiştir.

RESİMLER EKLENECEK

 

STEM Eğitim Programı

Eyüp ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğünde, Eyüp TÜGVA, Da Vinci Bilim ve Teknoloji Derneği, Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN) paydaşlığı ile STEM Eğitim uygulamaları Haziran 2017 tarihinde Turgut Özal Ortaokulunda yapılmıştır.

RESİMLER EKLENECEK

 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansını 2017 yılı Teknik Destek Programmı kapsamında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ‘STEM Öğretmenleri Geleceğe Hazırlanıyor’ projesi için 40 saatlik eğitmen eğitimi programı Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN) paydaşlığı ile yapılmıştır. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdür Salih AYHAN, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Soner CAN, Strateji Şube Müdürü Hüseyin AKDOĞAN ve 30 Öğretmenimizin katılımı ile gerçekleşen eğitim  12- 16 Şubat 2018 tarihlerinde tamamlandı.

RESİMLER EKLENECEK

İslam Ülkeleri Eğitim Kongresi

İslam Konferansı Örgütü üyesi ülkelerin önemli sorunlarından biri de kalifiye işgücü açığına rağmen işsizlik oranlarının çok yüksek olmasıdır. İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi ile mesleki-teknik eğitim alanındaki deneyimlerin paylaşılması, sorunun evrensel yönleri ile tek tek ülkelere özgün yönlerinin ortaya konulması, bu alandaki iş birliği imkânlarının tartışılması ve somut öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır.